CN | NL

BABAMAMADICE

50 miljoen vrouwen ontbreken in China. Elke dag verdwijnen duizenden kleine meisjes. Zij zijn niet gewenst en worden door middel van abortus of moord opgelost.
Als u het gevoel hebt, dat deze situatie moet veranderen, kunt u meedoen met Jiny Lans Kunst actie “Een bescheiden voorstel.
Jiny Lan heeft 6739 brieven gedrukt voor het Chinese Volk en de Regering . Bij elke brief hoort een “Papa Mama “dobbelsteen. U kunt zo’n brief inclusief een dobbelsteen mee nemen. Het zou mooi zijn als u zo’n brief frankeert en naar China stuurt. Als u mensen in China persoonlijk kent, stuurt u deze brief aan hun op. Als u niemand persoonlijk kent, zoek dan naar een adres op www.jinylan.com/babamamadice.
Maak de actie bekend binnen uw eigen sociale netwerk op het internet. Het zou nuttig zijn, als u het sleutelwoord “babamamadice” gebruikt. Bijvoorbeeld op twitter-hashtag #babamamadice. U kunt ook een videoboodschap maken over de dobbelsteen , of een verslag over het verzenden van de brief.
De brief zal in meerdere talen op de website te vinden zijn. www.jinylan.com/babamamadice.
Alvast bedankt.
Een bescheiden voorstel: Om te voorkomen, dat Chinese meisjes hun ouders tot last zijn, en niet tot last zijn bij de gezinsplanning.
Het is bekend dat de traditionele Chinezen hoge waarde hechten aan het behoud van de bloedlijn. Volgens de regels in het kader van het één-kind beleid, zou men liever een dochter dan een zoon krijgen, omdat ze uit biologisch oogpunt veel veiliger afstammelingen van het “eigen vlees en bloed” kunnen produceren. Maar het merkwaardige is : hoe meer waarde de Chinezen hechten aan het behoud van de bloedlijn , des temeer verlangen ze naar het hebben van een zoon in plaats van een dochter. Dit is te wijten aan het behoud van de Familie naam. De kinderen van de dochter krijgen traditioneel de naam van de Familie van de echtgenoot en behoren dan tot deze Familie. In tegenstelling tot dit, krijgen de kinderen van de zoon de eigen Familie naam en zetten dit voort.
Zo veel drama, om zonen te krijgen, die niet noodzakelijker wijs de bloedlijn voortzetten, maar alleen de Familie naam. Als wij dit feit erkennen en vervolgens onze campagnestrategie tegen overbevolking aanpassen, kunnen de maatregelen voor de handhaving van de gezinsplanning aan zienlijk worden vereenvoudigd.
Het is uiteindelijk een vergissing van onze voorouders, dat de wortels van de familie alleen door mannelijke nakomelingen behouden kunnen worden en deze worden verbroken door vrouwelijke nakomelingen. Deze onjuiste definitie van Familie opvolging is uitgegroeid tot een belangrijk obstakel in de ontwikkeling van ons land. Een succesvolle en moderne gezinsplanning kan niet slagen, wanneer de pasgeboren meisjes nog te vaak de namen Yingdi , Zhaodi ,Wangdi of Pandi krijgen. (op zijn nederlands: begroet de broer, wachten op een broer, hoop op een broer of bel de broer, dit zijn eigenlijk geen meisjes namen) Er worden dan zo lang illegaal Meisjes verwekt, tot dat er uiteindelijk een kind geboren is met een penis aan zij lichaam. Voor dit penis kind nemen de ouders graag het risico om tot de criminele ondergrondse te behoren en zich aan te sluiten bij de “Geboorte guerrilla”. Diegene, die niet wil afdwalen in deze Geboorte guerrilla, blijft over de selectieve abortus van meisjes of het doden na de geboorte en de hoop op een jongen.
Veel echtgenoten verlaten hun vrouw na de geboorte van het meisje en zoeken een nieuwe vrouw, om een nieuwe poging te doen. Op deze manier raken de verhoudingen van de seksen binnen de bevolking uit balans ,dit resulteert in een gebrek aan vrouwen, wat gezien kan worden als de tweede grote ramp na de hongersnood, en vrouwen tot “defecte “ geboorte machines voor zonen maakt.
Maar wij moderne en verlichte Chinezen zijn nooit bang geweest om eeuwen oude tradities te verbreken. Het reinigen van de hersenen en het wekken van nieuwe instellingen is een grote troef van ons volk. Het zal daarom geen grote moeite kosten om deze onjuiste definitie van familie opvolging te elimineren. Door een gemeenschappelijke inspanning van overheid en politiek kost het ons minder tijd als een 10-jarige Kultuurrevolutie, om dit gif volledig uit de hersenen weg te halen.
Er moet een concreet voorstel komen voor een effectieve maatregel . Er zal een nieuwe wet aangenomen moeten worden, dat de achternaam van de vrouw de zelfde overdracht kracht heeft als de achternaam van de man. Om een statistisch gelijke verdeling van ouderlijke achternamen te krijgen, wordt voor elk pasgeboren kind op basis van het toevalprincipe ,bepaalt door middel van het dobbelen. Individuele ouderlijke wensen zijn over het algemeen niet toegestaan en de willekeurige achternaam wordt officieel in de kraamkliniek geregistreerd
Zeker zal iemand vragen, of een dergelijke wet, zo wenselijk als het maar kan, af te dwingen is? Wie zo’n vraag stelt, heeft hoofdwaarschijnlijk nog niet erkent, hoe sterk en dominant onze regering is. Wie had er ooit kunnen geloven, in de uitvoering van de gezinsplanning, dat het één-kind beleid in het hedendaagse af te dwingen zou zijn. Als wij geslaagd zijn om in elk bedrijf, op elke hoek van de straat en in elke dorpscommissie een gezinsplanningen kantoor op te richten, dan kunnen wij natuurlijk ook in elke kraamkliniek een namenregister voor nieuwgeborenen op zetten en voorzien van een dobbelsteen. Als wij vrouwen in geslachtsrijpe leeftijd onder dwang kunnen steriliseren en embryo’s in de achtste maand onder dwang verwijderen kunnen, dan zijn we zeker in de positie, het mannelijke deel van de bevolking te dwingen, die ene helft van de achternaam aan het vrouwelijke deel af te geven.
We waren de laatste jaren aangenaam verrast door de versoepeling van het beleid van gezinsplanning, die echtparen toestemming geeft twee kinderen te krijgen, indien de echtgenoten enigst kind zijn. Zonder twijfel, heeft dit verstandige besluit van onze regering zeer goede effecten bereikt. Maar zolang het “jongenscomplex” in de hoofden van de mensen niet is uitgeroeid, kan er geen werkelijke oplossing zijn. Verder zijn er ook echtparen, die twee meisjes krijgen en een jongen wensen. Ook een 2-kind politiek kan het fundamentele probleem, dat meisjes niet de familie opvolging overnemen, niet effectief oplossen. Daarom ons bescheiden voorstel: het twee kind beleid moet worden aangevuld met het dobbelsteen besluit voor achternamen, om te voorkomen dat pasgeboren meisjes te veel tot last zijn om alle ideologische belemmeringen voor een succesvolle tenuitvoerlegging van de gezinsplanning te elimineren.

Address: